rosdala Lantbruk

Lantbruket
information

Lantbruket

Lantbruket

Vår gård Rosdala består av 110 hektar åkermark där vi odlar sockerbetor, korn, vete och raps. En liten bit vall som vi skördar ensilage till hästarna har vi också. Vi säljer en hel del halm i storbalar.

Den som driver lantbruket på gården är Gert Nilsson. Gården har tidigare ägts av Gerts föräldrar, Nils-Erik och Brita och innan dess av Britas föräldrar.

Gert är lantmästare och har jobbat som inspektor på Ekeröds Säteri i Röddinge. Där bodde vi i 12 år innan vi tog över Rosdala. 

Vi har två traktorer och en lastmaskin samt en del markberedningsmaskiner. Tröskning, pressning och upptagning av betor sköter maskinstation om. Det är stora och dyra maskiner som behöver utnyttjas mycket för att vara lönsamma.

sociala medier

Bilder & Filmer